• News

  ลักษณะ สูตร อาหารสายยาง

  ลักษณะ สูตร อาหารสายยาง ที่ดี การให้อาหารทางสายยางนั้น เป็นการให้อาหารผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรา จะต้องได้รับสารอาหารต่างๆ จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน

 • News

  อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

  อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง เป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ โดยจะนำวัตถุดิบต่าง ๆที่นักโภชนาการเป็นผู้กำหนดมาผ่านกระบวนการทำให้สุก ซึ่งอาหารปั่นผสม จะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกาย โดยจะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่สะอาดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

 • News

  การให้อาหารสายยาง แก่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

  การให้อาหารสายยาง แก่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ต้องคำนึงถึงเรื่องของประเภทอาหาร เพระาผู้ป่วยแต่ละโรคนั้นต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน

 • News

  การเตรียมตัว ก่อนให้ อาหารสายยาง ทางหน้าท้อง !

  การเตรียมตัว ก่อนให้ อาหารสายยาง ทางหน้าท้อง ! การใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง เป็นการนำสายยางให้อาหารเจาะผ่านทางหน้าท้องเพื่อที่จะได้ให้อาหารผู้ป่วยได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง และเป็นวิธีนี้ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและผู้ป่วยไม่ต้องเสี่ยงต่อการผ่าตัดใหญ่ เพราะขนาดแผลบริเวณหน้าท้องที่ทำการเจาะเพื่อนำสายยางให้อาหารเข้าไป จะยาวเพียง 0.5 เซนติเมตรเท่านั้น

 • News

  ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารสายยาง

  ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์โดยใช้อาหารปั่นผสมที่ออกแบบโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความแตกต่างกันเพราะผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางรายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจจะต้องลดปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและอาหารที่ให้ทางสายยางนั้น จะมีลักษณะเป็นน้ำหรือของเหลวผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยใช้สายยางให้อาหารเพราะผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้หรือมีภาวะที่กลืนลำบาก